Öppna kort

Foto av utsprissa, färgglada papperskort

En modell för
existentiella samtal

Öppna kort är framtagna för att möta ett stort behov av fler förutsättningslösa och öppna existentiella samtal.

1984 beslutade WHO att uppmuntra alla sina medlemsländer att komplettera sitt folkhälsoarbete genom att utöver arbete med den fysiska, psykiska och sociala hälsan också inkludera andlig/existentiell hälsa. Avsikten var att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område. De här samtalskorten är en del av denna intention.  

Att leva i en föränderlig värld som vår är inte alltid enkelt. Inte minst eftersom vi inte vet allt och ändå behöver agera. Men genom att dela tankar och känslor om lycka – lidande, ensamhet – tillhörighet, mening – tomhet m.m., kan vi göra det mera hanterbart. Det är i alla fall vår erfarenhet efter att ha lett existentiella samtalsgrupper på olika bibliotek i Göteborg under flera år.    

Vi är Ida Hallgren, filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi och Pontus Nilsen, gymnasielärare, projektledare för Svenska kyrkan på vetenskapsfestivalen och präst i Oscar Fredriks församling.    

Efter att ha provat olika metoder för arbete med existentiella frågor påbörjade vi 2017 utvecklingen av de här korten. De består av nio öppna ordpar som knyter an till klassiska och allmänmänskliga existentiella teman. Det handlar om frågor som har funnits med i mänsklighetens historia länge – inom filosofi, religion och psykologi – och som fortfarande är aktuella.

Ordparen ska inte betraktas som motsatsord utan är tänkta att ringa in stora och viktiga samtalsämnen. Varje tema, som dels har ett tankekort, ett känslokort och ett handlingskort har också en inledande formulering som har som avsikt att sätta igång reflektionen och öppna upp för att se på ämnet från lite olika håll.  

En sak som vi upplevt särskilt spännande med vårt samarbete är att vi själva närmat oss de existentiella frågorna från olika håll. Här har Ida en mer ateistisk hållning och Pontus lutar åt en tro på Gud. Fastän vi kan tänka olika om vissa värderingar och tro är existentiella frågor om liv och död allmänmänskliga och angår oss alla. Trots detta pratas det alltför sällan om dessa frågor på ett öppet och inlyssnande sätt. Vår uppfattning är helt enkelt att det finns ett stort behov av fler förutsättningslösa existentiella samtal, oavsett om man tror på något eller inget, om man tror att det finns en eller flera meningar med livet eller ingen mening alls, och så vidare. Gärna också med andra som inte tänker exakt likadant. Därför har det varit vår vilja att utveckla kort som inte är styrande åt något visst håll, utan som primärt syftar till att öppna upp samtalet utifrån vad var och en själv tänker. Själva ordet existentiell kommer från latinets ex istere, som vanligtvis översätts till “att finnas” eller “att vara”. Ordagrant betyder det att “komma ut”, “att träda fram”. Det vill säga att öppna sig kring vad man tycker, känner och vill eller inte vill.   

De nya korten från 2020 fungerar bra att använda som underlag för egna reflektioner, i samtal två och två, eller som det ursprungligen är tänkt i grupper om 5-9 personer. Mer info om hur korten kan användas och tips till samtalsledare finns i blogginlägget Tips till dig som leder en grupp.

Korten

Öppna kort går att beställa via nätbokhandeln,
tex via Bokus eller Adlibris.

 

Aktuellt

Utbildning för samtalsledare:

Tanken med Öppna kort är att de ska göra det lättare för så många som möjligt, så enkelt och billigt som möjligt, att kunna delta i öppna existentiella samtal om allmänmänskliga frågor. Vi vill att information om hur Öppna kort används finns tillgänglig för alla och det behövs ingen särskild utbildning för att lära sig att leda samtalsgrupper med Öppna kort. Dock behöver en samtalsledare på ett personligt plan vara bekväm med att öppna upp för de stora existentiella teman som korten berör – se nedan:

1.Utbildningsfilmen

I denna utbildningsfilm får du en bakgrund till Öppna kort och en introduktion till hur korten används.

Filmen har tagits fram av Hälsolots Majorna-Linné som erbjudit existentiella samtalsgrupper på olika bibliotek i Göteborg sedan 2016, som varit med och tagit fram Öppna kort och som erbjudit erfarenhetsbaserade utbildningsgrupper för samtalsledare på närhälsan/vårdcentraler, ungdomsmottagningar, anhörigsamordning, boendestöd och äldreomsorg m.m i Göteborg.

2.Tips till samtalsledare

Mer info om hur korten kan användas och tips till samtalsledare finns i detta blogginlägg: Tips till dig som leder en grupp.

3. Frågor och svar

I facebook-gruppen ‘Att leda existentiella samtalsgrupper med Öppna kort’ kan du diskutera med andra eller ställa fler frågor till oss. Vi väljer helst att besvara frågor i detta forum så att fler personer kan läsa svaren:

https://www.facebook.com/groups/476049860395904

4. Egen erfarenhet!

Först och främst rekommenderas den som vill leda samtal med Öppna kort att skaffa sig erfarenhet genom att själv vara med som deltagare i en grupp. Detta för att på så sätt bekanta sig med ämnena och själv bli trygg i vad frågorna kan väcka på ett personligt plan. Att själv ha deltagit i en grupp gör det lättare att erbjuda trygghet för tillåtande öppna samtal och gör det också mer naturligt för dig själv att som ledare balanserat kunna delta i samtalsrundorna om dessa nio allmänmänskliga teman, vilket ingår i samtalsmodellen. Att testa korten ger förstås också erfarenheten av vad det kan innebära att vara deltagare i en existentiell samtalsgrupp.

I facebook-gruppen ‘Att leda existentiella samtalsgrupper med Öppna kort’ kan du hitta andra att testa korten tillsammans med.

https://www.facebook.com/groups/476049860395904

Med de tips för samtalsledare som finns här på hemsidan, utbildningsfilmen och möjligheter att ställa frågor i gruppen, så räcker detta gott som bakgrund för samtalsledare för att ge sig in i det viktiga, som är själva erfarenheten av att själv ta dessa allmänmänskliga samtalsämnen på allvar! Detta är kärnan i all erfarenhetsbaserad utbildning för samtalsledare som vill leda existentiella grupper med Öppna kort.

För den intresserade finns här också Sveriges Kommuner och Regioners webinarium Existentiell folkhälsa – Hur lyfter vi existentiella frågor som en resurs i samhället?

Slutligen: Vi vill att det ska bli lättare för personer runt om i landet att hitta existentiella samtalsgrupper att delta i. Om du har planerat att själv starta en existentiell samtalsgrupp så får du gärna skicka länk med information om plats & anmälan till Öppna korts facebook-sida:

https://www.facebook.com/%C3%96ppna-Kort-107112090735147

Den som vill delta i en samtalsgrupp kan också hålla utkik efter aktuella samtalsgrupper hos olika studieförbund, föreningar, bibliotek, församlingar och samfund m.m. Under pandemin erbjuds också digitala samtalsgrupper.  

Samtalsgrupper erbjuds regelbundet av:  

halsolots.se/kalender > 

filosofiskpraxis kalendarium >    

svenskakyrkan.se/oscarfredrik >

Följ oss också gärna på Facebook >  

Vi önskar er alla spännande öppna existentiella samtal!

/Ida & Pontus

 

Kontakt

Pontus hemsida, fb-sida och podcast Darwins Stege:

Pontus hemsida

Pontus podd Darwins stege

Eposta Pontus

Idas hemsida och fb-sida:

Idas hemsida

Eposta Ida 

 

Press

Göteborgs-Posten 24 december 2017

Låt Filosofen guida dina livsval

”Det har varit ett fantastiskt stor intresse, det är så tydligt att det finns ett existentiellt tomrum i dag. Inte förrän vi är i kris eller sorgearbete kommer vi i kontakt med de stora frågorna. Här kan man hitta ett språk som man kan ta med sig i sin vardag och bli mer lyhörd för sina egna känslor. ”

https://www.gp.se/livsstil/h%C3%A4lsa/s%C3%A5-hittar-du-svaret-p%C3%A5-den-viktigaste-fr%C3%A5gan-1.4922429

P1 Samtalsgudstjänst om Existentiell Hälsa 17:e november 2019

”Existentiell hälsa, eller Andlig hälsa, som FN valt att kalla det, är sedan 1984 tillsammans med fysisk, psykisk och social hälsa något som WHO uppmuntrar sina medlemsländer att arbeta med i sitt folkhälsoarbete. Pontus Nilsen, präst i Oskar Fredriks kyrka i Göteborg samtalar med filosofen och psykologen Ida Hallgren om vad detta innebär.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/1389423

Svenljunga Tranemo Tidning v. 45 2019